• Tehnički pregled za putnička i teretna vozila
   Investitor: Broker d.o.o. Bogatić

  • Ovlašćeni servis Toyota u Bogatiću
   Investitor: Broker d.o.o. Bogatić

  • Klanica za preradu živine u Crnoj Bari
   Investitor: ,,Pile-prom Ćirković“ d.o.o Beograd

  • Sanacija i adaptacija fabrike kože ,,Tekom-obnova“ u Šapcu
   Investitor: ALLIANCE ONE TABACCO d.o.o. Beograd

  • Poslovno proizvodni objekat stočne hrane u Bogatiću
   Investitor: ZOO-LEK d.o.o. Bogatić

  • Ovlašćeni servis Opel u Beogradu
   Investitor: AC-Brajić d.o.o. Beograd

  • Gradska fontana u Apatinu
   Investitor: Skupština opštine Apatin

  • Gradska česma za pijaću vodu u Apatinu
   Investitor: Skupština opštine Apatin

  • Rekreacioni bazen u Orašcu
   Investitor: ALEKSANDAR WELNES CENTAR Orašac

  • Poslovni proizvodni objekat za obradu kamena u Mačvanskom Belotiću
   Investitor: ,,Granex“ d.o.o. Bogatić

  • Novi simbol grada Budve ,,Jedro“
   Investitor: Skupština opštine Budva

  • Stambena zgrada u Bogatiću
   Investitor: Direkcija za izgradnju BogatićKontakt :